STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81021 170003802/HSCBMB-HCM 170000095/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH

Còn hiệu lực

81022 170003903/HSCBMB-HCM 170000094/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT

Còn hiệu lực

81023 170006301/HSCBMB-HN 170000413/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

81024 170006101/HSCBMB-HN 170000414/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

81025 170006108/HSCBMB-HN 170000416/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT

Còn hiệu lực