STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81026 170006110/HSCBMB-HN 170000417/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH

Còn hiệu lực

81027 170006106/HSCBMB-HN 170000418/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

81028 170006105/HSCBMB-HN 170000419/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỘC AN

Còn hiệu lực

81029 170006103/HSCBMB-HN 170000420/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN

Còn hiệu lực

81030 170005804/HSCBMB-HN 170000421/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực