STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H26-240205-0015 240000341/PCBB-HN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Máy Laser nội mạch

Còn hiệu lực

82 000.00.19.H26-240131-0007 240000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

83 000.00.19.H26-240205-0017 240000340/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bình làm ẩm

Còn hiệu lực

84 000.00.19.H26-240205-0016 240000339/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Lưu lượng kế (Thiết bị điều chỉnh lưu lượng)

Còn hiệu lực

85 000.00.19.H26-240130-0003 240000338/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hệ thống định danh và làm kháng sinh đồ tự động

Còn hiệu lực