STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H29-220513-0035 220001059/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN BÓNG GÂY MÊ/ TÚI TRỮ KHÍ

Còn hiệu lực

82 000.00.04.G18-220520-0011 220002284/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A1 (Apo A1), apolipoprotein B (Apo B), lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và lipoprotein tỷ trọng rất cao (UHDL)

Còn hiệu lực

83 000.00.16.H40-220519-0001 220000009/PCBA-NĐ

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MINH Nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

84 000.00.04.G18-220520-0009 220002283/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

85 000.00.04.G18-220520-0006 220002282/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực