STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
86 000.00.19.H26-240130-0004 240000337/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD: Định danh môi trường sinh hóa

Còn hiệu lực

87 000.00.19.H26-231228-0030 240000249/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

88 000.00.19.H26-240119-0009 240000336/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM IVD là dung dịch nền trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

89 000.00.19.H26-240202-0023 240000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Máy quét tiêu bản kỹ thuật số tự động

Còn hiệu lực

90 000.00.19.H26-240119-0008 240000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực