STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
91 000.00.19.H26-240205-0013 240000049/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH BIOMED

Còn hiệu lực

92 000.00.19.H26-240206-0001 240000335/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T4, fT4

Còn hiệu lực

93 000.00.19.H26-240205-0010 240000334/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bộ điều chỉnh áp lực (Bộ điều chỉnh liệu pháp, Bộ điều chỉnh khí: Oxy, Hút, N2O,…)

Còn hiệu lực

94 000.00.19.H26-240203-0001 240000048/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROLAND

Còn hiệu lực

95 000.00.19.H26-240205-0007 240000333/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ kít xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung

Còn hiệu lực