STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
6 000.00.19.H26-240220-0017 240000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt xoang

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-240220-0015 240000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt đau răng miệng

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-240220-0014 240000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Dầu xoa

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-240220-0028 240000391/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CEMBIO Hệ thống phân tích miễn dịch dòng chảy tế bào tự động

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-240220-0008 240000323/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm đau lạnh

Còn hiệu lực