STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
96 000.00.12.H19-220506-0003 220000082/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1220

Còn hiệu lực

97 000.00.17.H13-220509-0001 220000146/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU

Còn hiệu lực

98 000.00.17.H13-220506-0001 220000145/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LTC

Còn hiệu lực

99 000.00.17.H13-220426-0001 220000144/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 956

Còn hiệu lực

100 000.00.04.G18-220520-0003 220002280/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG ABC Mouthpiece Filter Kit (Ống thở)

Còn hiệu lực