STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
96 000.00.19.H26-240201-0008 240000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kìm kẹp clip mạch máu

Còn hiệu lực

97 000.00.19.H26-240202-0001 240000245/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOMO SAPIENS Nước muối điện hoá HomoSAN

Còn hiệu lực

98 000.00.19.H26-240202-0021 240000332/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hóa chất dùng cho máy Xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

99 000.00.19.H26-240201-0010 240000331/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD phát hiện và định lượng DNA của Aspergillus genus (Aspergillus spp.)

Còn hiệu lực

100 000.00.19.H26-240202-0017 240000330/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm Nhiễm khuẩn-Miễn dịch

Còn hiệu lực