STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
101 000.00.04.G18-220316-0009 220002279/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật cột sống lối bên

Còn hiệu lực

102 000.00.43.H48-220512-0001 220000024/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 618

Còn hiệu lực

103 000.00.16.H23-220517-0001 220000106/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Tấm chắn giọt bắn

Còn hiệu lực

104 000.00.19.H32-220518-0001 220000043/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 700

Còn hiệu lực

105 000.00.04.G18-220519-0010 220002278/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực