STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
106 000.00.19.H26-240205-0001 240000325/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC gel tra mắt

Còn hiệu lực

107 000.00.16.H05-240131-0001 240000006/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi BEN TONI

Còn hiệu lực

108 000.00.17.H13-240216-0001 240000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TOB MEKONG

Còn hiệu lực

109 000.00.19.H29-240201-0002 240000372/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH

Còn hiệu lực

110 000.00.19.H29-240201-0003 240000371/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính lysozyme

Còn hiệu lực