STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
111 000.00.19.H29-220517-0003 220001643/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Dụng cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-220513-0037 220001058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ BÀN MỔ ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H26-220518-0027 220001578/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Bàn khám

Còn hiệu lực

114 000.00.19.H26-220519-0014 220001577/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ KADUZOL ®

Còn hiệu lực

115 000.00.10.H55-220516-0001 220000009/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA (Họ) Hộp hấp, bảo quản dụng cụ phẫu thuật Inox

Còn hiệu lực