STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
111 000.00.19.H29-240201-0006 240000370/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myogenin

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-240206-0007 240000369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Napsin A

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H29-240106-0008 240000368/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

114 000.00.19.H29-240106-0009 240000367/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

115 000.00.19.H29-240106-0010 240000366/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ dây (ống) dẫn máu chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực