STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
116 000.00.19.H15-220518-0002 220000049/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA COMPANY

Còn hiệu lực

117 000.00.04.G18-220519-0005 220002277/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen

Còn hiệu lực

118 000.00.19.H29-210705-0011 220001057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng cầm máu tai mũi họng

Còn hiệu lực

119 000.00.04.G18-220511-0015 220002276/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Hệ thống nội soi siêu âm dạ dày

Còn hiệu lực

120 000.00.22.H44-220423-0001 220000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực