STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
116 000.00.04.G18-240217-0002 240000018/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

117 000.00.16.H23-231226-0001 240000002/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG PHÚC

Còn hiệu lực

118 000.00.04.G18-240216-0004 240000017/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

119 000.00.04.G18-240217-0001 240000016/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

120 000.00.19.H26-240216-0002 240000324/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM MÁY HÚT DỊCH

Còn hiệu lực