STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.16.H05-240131-0002 240000007/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FANYU Kính áp tròng

Còn hiệu lực

122 000.00.16.H05-240201-0004 240000005/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY PHACOGEN Bộ tách chiết DNA

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-240203-0005 240000323/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-240203-0006 240000322/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-240130-0010 240000321/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực