STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
121 000.00.22.H44-220423-0002 220000005/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

122 000.00.22.H44-220505-0001 220000084/PCBMB-PT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1389

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-220519-0002 220001576/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG HƯỜNG MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP HOÀNG HƯỜNG

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-220518-0029 220001575/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGEND GLOBAL DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-220517-0011 220001709/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng

Còn hiệu lực