STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
126 000.00.19.H26-220516-0027 220001708/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H29-220222-0015 220001056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đinh ghim cố định

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H29-220516-0018 220001055/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H29-220516-0020 220001054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H29-220513-0028 220001642/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại ống soi mềm dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực