STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
131 000.00.19.H26-240412-0020 240000827/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MYTECH VIỆT NAM Ống kính nội soi mềm

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H26-240411-0029 240000628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMED TOÀN CẦU Garo quay

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H26-240406-0005 240000826/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SD Bộ bóng bơm truyền dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H26-240413-0007 240000128/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HBPHACO

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H26-240413-0004 240000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ GROMED

Còn hiệu lực