STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
11 000.00.19.H29-240220-0006 240000322/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-240220-0010 240000321/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-240220-0012 240000320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H29-240220-0013 240000390/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY Máy đo độ cong giác mạc cầm tay tự động

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H29-240219-0005 240000389/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực