STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
11 000.00.19.H29-210528-0006 220001068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU Môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H29-210528-0010 220001067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU Môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H29-210528-0007 220001066/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU Môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-220516-0022 220001596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC ANH Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

15 000.00.04.G18-220511-0003 220002293/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số huyết học

Còn hiệu lực