STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
16 000.00.19.H29-240219-0006 240000319/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI IVD bỗ trợ dùng cho máy phần tích

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H29-240220-0027 240000388/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Hệ thống siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H29-240220-0011 240000387/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H29-240219-0004 240000386/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H29-240220-0033 240000385/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực