STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
231 000.00.19.H29-240401-0006 240000768/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Mũi khoan rỗng nòng

Còn hiệu lực

232 000.00.19.H29-240401-0007 240000575/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ nội soi khớp hông

Còn hiệu lực

233 000.00.19.H29-240401-0012 240000767/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ nội soi khớp hông

Còn hiệu lực

234 000.00.19.H29-240401-0013 240000574/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ mở niệu đạo quang học

Còn hiệu lực

235 000.00.19.H29-240401-0016 240000766/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Trục cho dụng cụ mở niệu đạo

Còn hiệu lực