STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
236 000.00.04.G18-220531-0009 2400461ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dầu Silicone dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

237 000.00.04.G18-210206-0003 2400460ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

238 000.00.04.G18-230420-0024 2400459ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

239 17000618/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400458ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

240 000.00.04.G18-230311-0002 2400457ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu

Còn hiệu lực