STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
241 000.00.19.H26-240409-0004 240000592/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y KHOA 88 Họ dụng cụ phẫu thuật mổ mở

Còn hiệu lực

242 000.00.19.H26-240409-0005 240000123/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN M.E

Còn hiệu lực

243 000.00.16.H40-240416-0001 240000004/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Khẩu trang 3 lớp / 4 lớp

Còn hiệu lực

244 000.00.19.H26-240315-0009 240000779/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT Quả lọc dịch thẩm tách

Còn hiệu lực

245 000.00.19.H26-240329-0003 240000122/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1716

Còn hiệu lực