STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H26-220516-0004 220001722/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-220511-0034 220001721/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-220512-0040 220001720/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-220504-0001 220001817/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BÁT CHÁNH ĐẠO

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-220510-0025 220001719/PCBB-HN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT THIẾT BỊ KÍCH THÍCH XUNG ĐIỆN

Còn hiệu lực