STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21 000.00.19.H29-240220-0007 240000384/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Neurofilament

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H29-240220-0014 240000383/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PLAP

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H29-240220-0015 240000382/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-240220-0030 240000381/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1

Còn hiệu lực

25 000.00.09.H61-240202-0001 240000001/PCBB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bơm tiêm khoảng chết thấp sử dụng một lần

Còn hiệu lực