STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.19.H29-240405-0001 240000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Dụng cụ nha khoa và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

252 000.00.19.H29-240403-0007 240000755/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Điện cực đôi sóng cao tần các cỡ

Còn hiệu lực

253 000.00.19.H29-240404-0022 240000754/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F Que thử xét nghiệm định tính chỉ số hCG

Còn hiệu lực

254 000.00.19.H29-240402-0011 240000753/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Miễn Dịch

Còn hiệu lực

255 000.00.19.H29-240409-0004 240000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm Bilirubin trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực