STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26 000.00.19.H26-220512-0022 220001718/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-220512-0021 220001717/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-220509-0020 220001716/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Blood Gas Sampling System

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-220516-0007 220001715/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDILINK VIỆT NAM Catheter chụp tử cung vòi trứng

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-220510-0033 220001714/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Máy khoan xương dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực