STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31 000.00.19.H26-220514-0013 220001713/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Trang thiết bị y tế dùng trong nha khoa: Máy lấy cao, máy nội nha, máy trồng răng, máy đo chiều dài ống tủy, máy nhổ răng, máy bơm và lèn gutta, mũi lấy cao răng, mũi nhổ răng

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-220512-0016 220001816/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-220509-0017 220001595/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Kem bôi da

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-220514-0007 220001594/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy ly tâm

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-220515-0002 220001593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Ống môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực