STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36061 000.00.10.H55-220518-0003 220000012/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế GR6D

Còn hiệu lực

36062 000.00.10.H55-220518-0004 220000011/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế GR6D

Còn hiệu lực

36063 000.00.10.H55-220518-0001 220000010/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế GR

Còn hiệu lực

36064 000.00.16.H22-220516-0001 220000027/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC QUÝ HẢI

Còn hiệu lực

36065 000.00.04.G18-220523-0001 220002302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha‑amylase

Còn hiệu lực