STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36066 000.00.19.H26-220510-0004 220001630/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở

Còn hiệu lực

36067 000.00.19.H26-220509-0033 220001629/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Dụng cụ phát hiện chất gây nghiện Morphine

Còn hiệu lực

36068 000.00.19.H26-220509-0030 220001628/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Dụng cụ phát hiện các chất gây nghiện MOP/MDMA/THC/MET

Còn hiệu lực

36069 000.00.19.H26-220509-0013 220001627/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Cảm biến nha khoa

Còn hiệu lực

36070 000.00.19.H26-220509-0044 220001626/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp thân răng nhân tạo

Còn hiệu lực