STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36076 000.00.19.H26-220510-0007 220001784/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUE HOPE

Còn hiệu lực

36077 000.00.19.H26-220510-0001 220001783/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

36078 000.00.19.H26-220510-0003 220001782/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực

36079 000.00.19.H26-220509-0046 220001781/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUẤN TÚ

Còn hiệu lực

36080 000.00.19.H26-220510-0032 220001521/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Phụ kiện bộ đo huyết áp xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực