STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36086 000.00.19.H26-220509-0018 220001516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

36087 000.00.19.H26-220510-0012 220001515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ ATLANTIC Gel vệ sinh hằng ngày RosyCare

Còn hiệu lực

36088 000.00.19.H26-220504-0053 220001514/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH Áo choàng y tế

Còn hiệu lực

36089 000.00.19.H26-220506-0007 220001513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

36090 000.00.19.H26-220506-0004 220001512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực