STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36091 000.00.19.H26-220509-0035 220001621/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

36092 000.00.19.H26-220506-0019 220001620/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy xét nghiệm định lượng HbA1c GREENCARE A1c

Còn hiệu lực

36093 000.00.19.H26-220506-0018 220001619/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Máy xét nghiệm định lượng HbA1c Labonacheck A1c

Còn hiệu lực

36094 000.00.19.H26-220509-0028 220001617/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Chất cản quang dùng trong chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

Còn hiệu lực

36095 000.00.19.H26-220509-0023 220001616/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Stent niệu quản (xông JJ Sonde)

Còn hiệu lực