STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36101 000.00.19.H26-220326-0009 220001611/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy kéo giãn cột sống và cổ

Còn hiệu lực

36102 000.00.19.H26-220423-0009 220001610/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy từ trường điều trị (loại để bàn)

Còn hiệu lực

36103 000.00.19.H26-220504-0033 220001609/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điện trị liệu (Máy điều trị điện xung, điện phân)

Còn hiệu lực

36104 000.00.19.H26-220507-0004 220000073/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TRAPHAR Dung dịch, bột pha dùng cho vệ sinh tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

36105 000.00.19.H26-220506-0020 220001780/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YERSIN

Còn hiệu lực