STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36106 000.00.19.H26-220505-0035 220000072/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ TÂM TÍN THÀNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

36107 000.00.19.H26-220507-0009 220001608/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống mở khí quản

Còn hiệu lực

36108 000.00.19.H26-220507-0005 220001607/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống thông đường mật chữ T

Còn hiệu lực

36109 000.00.19.H26-220507-0007 220001606/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống lấy máu ly tâm

Còn hiệu lực

36110 000.00.19.H26-220419-0035 220001605/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực