STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36111 000.00.18.H56-220425-0003 220000006/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC Khẩu trang y tế Thành Đức

Còn hiệu lực

36112 000.00.04.G18-220511-0026 220002211/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c)

Còn hiệu lực

36113 000.00.04.G18-220511-0025 220002210/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

36114 000.00.04.G18-220511-0024 220002209/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

36115 000.00.04.G18-220511-0023 220002208/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng carbon dioxide

Còn hiệu lực