STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36121 000.00.19.H26-220505-0027 220001579/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL GEL BÔI MẮT

Còn hiệu lực

36122 000.00.19.H26-220505-0012 220001578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

36123 000.00.19.H26-220510-0014 220001577/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực

36124 000.00.04.G18-220510-0021 220002201/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Benzodiazepines

Còn hiệu lực

36125 000.00.19.H29-220509-0050 220001550/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Kim chích máu

Còn hiệu lực