STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36131 000.00.19.H26-220505-0010 220001775/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 2 - BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

36132 000.00.19.H26-220505-0001 220001774/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TẦNG 1 TRUNG TÂM KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Còn hiệu lực

36133 000.00.19.H26-220505-0002 220001773/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TẦNG 1 NHÀ Q BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Còn hiệu lực

36134 000.00.19.H26-220505-0003 220001772/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TẦNG 1 VIỆN TIM MẠCH BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Còn hiệu lực

36135 000.00.19.H26-220505-0008 220001771/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TẦNG 1 KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Còn hiệu lực