STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36136 000.00.19.H26-211118-0013 220001491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

36137 000.00.19.H26-211118-0012 220001490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Ghế tiêm, truyền thuốc, hóa chất

Còn hiệu lực

36138 000.00.04.G18-220511-0007 220002200/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Cụm IVD Định danh môi trường sinh hóa (ID): Gram âm, Gram dương, nấm

Còn hiệu lực

36139 000.00.04.G18-220511-0006 220002199/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Cụm IVD: Xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn, nấm men với một số thuốc kháng sinh, kháng nấm

Còn hiệu lực

36140 000.00.19.H29-220507-0007 220001014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Dụng cụ phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực