STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36141 000.00.19.H29-220507-0009 220001549/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Bộ dụng cụ đưa xi măng sinh học bơm vào vít đa trục rỗng nòng, tiệt trùng sẵn

Còn hiệu lực

36142 000.00.19.H29-220509-0046 220001548/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM BƠM TIÊM INSULIN TIỆT TRÙNG SỬ DỤNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

36143 000.00.19.H29-220509-0008 220001547/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

36144 000.00.19.H29-220509-0037 220001546/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

36145 000.00.19.H29-220216-0029 220001545/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị điều trị lạnh bằng không khí lạnh Koolio

Còn hiệu lực