STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36176 000.00.19.H26-220413-0047 220001400/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

36177 000.00.19.H26-220425-0052 220001680/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC CHÂM

Còn hiệu lực

36178 000.00.19.H29-220423-0013 220001362/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bộ hút đàm kín

Còn hiệu lực

36179 000.00.19.H29-220423-0012 220001361/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bình dẫn lưu dịch màng phổi

Còn hiệu lực

36180 000.00.19.H29-220424-0001 220000941/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG ỐNG THÔNG KHÍ ĐƯỜNG MŨI

Còn hiệu lực