STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36181 000.00.48.H41-220426-0002 220000255/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ VÂN

Còn hiệu lực

36182 000.00.48.H41-220426-0001 220000254/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ LÌNH

Còn hiệu lực

36183 000.00.48.H41-220425-0004 220000253/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH LỰC TUYẾT

Còn hiệu lực

36184 000.00.48.H41-220425-0003 220000252/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ ANH

Còn hiệu lực

36185 000.00.48.H41-220425-0002 220000251/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC LÊ THỊ BÍCH THẢO

Còn hiệu lực