STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36196 000.00.19.H26-220421-0061 220001699/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẤT NHẤT

Còn hiệu lực

36197 000.00.19.H26-220421-0063 220001698/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MIPEC PHARMACY

Còn hiệu lực

36198 000.00.19.H26-220421-0074 220001697/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH VY

Còn hiệu lực

36199 000.00.19.H26-220421-0047 220001378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM Bộ trợ cụ lắp đặp nẹp vít cột sống

Còn hiệu lực

36200 000.00.19.H26-220421-0064 220001696/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC HÀ

Còn hiệu lực