STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36206 000.00.19.H26-220425-0021 220001335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA TRẦN Vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

36207 000.00.19.H26-220425-0003 220001334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNESFRANCE DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

36208 000.00.19.H29-220420-0005 220001335/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Máy Điện Tim Và Phụ Kiện

Còn hiệu lực

36209 000.00.19.H26-220420-0051 220001666/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN APHIS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36210 000.00.19.H26-220425-0005 220001387/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO Bơm tiêm insulin dùng 1 lần

Còn hiệu lực