STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36221 000.00.24.H49-220425-0001 220000159/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỨC HƯNG QN

Còn hiệu lực

36222 000.00.24.H49-220422-0001 220000158/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BÍCH NGỌC

Còn hiệu lực

36223 000.00.18.H56-220425-0002 220000100/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

36224 000.00.04.G18-220408-0006 220002118/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền máu chuyên dụng dùng cho máy

Còn hiệu lực

36225 000.00.04.G18-220216-0007 220002117/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch an toàn dùng bơm

Còn hiệu lực