STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36231 000.00.19.H26-220420-0039 220001397/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHƯƠNG Kìm sinh thiết một lần dùng trong nội soi đường tiêu hóa

Còn hiệu lực

36232 000.00.19.H26-220415-0040 220001396/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ KIM TRUYỀN CÁNH BƯỚM

Còn hiệu lực

36233 000.00.19.H26-220415-0021 220001395/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ BỘ KHOÁ CHIA 3

Còn hiệu lực

36234 000.00.19.H26-220416-0010 220001394/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ DÂY XÔNG DẠ DÀY

Còn hiệu lực

36235 000.00.19.H26-220421-0005 220001678/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực