STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36241 000.00.19.H29-220413-0061 220001138/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bộ theo dõi đường huyết

Còn hiệu lực

36242 000.00.19.H29-220406-0009 220001137/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM KIM TIÊM DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

36243 000.00.19.H29-220401-0009 220000699/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EUTICAL

Còn hiệu lực

36244 000.00.19.H29-220402-0019 220000698/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PI MEDICAL

Còn hiệu lực

36245 000.00.04.G18-220414-0003 220001999/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Mũi khoan

Còn hiệu lực