STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36251 000.00.19.H26-220408-0009 220001240/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông thông tiểu

Còn hiệu lực

36252 000.00.19.H26-220408-0001 220001239/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông dạ dày

Còn hiệu lực

36253 000.00.19.H26-220407-0056 220001238/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

36254 000.00.19.H26-220408-0002 220001237/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

36255 000.00.19.H26-220407-0064 220001236/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực