STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36261 000.00.19.H26-220408-0041 220001476/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THÚY NGÁT

Còn hiệu lực

36262 000.00.19.H26-220407-0054 220001475/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN

Còn hiệu lực

36263 000.00.19.H26-220331-0045 220001474/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 960

Còn hiệu lực

36264 000.00.19.H26-220331-0050 220001473/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1241

Còn hiệu lực

36265 000.00.10.H55-220411-0002 220000185/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGUYỄN HOÀN

Còn hiệu lực