STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36266 000.00.19.H26-220407-0010 220001484/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ TÀI

Còn hiệu lực

36267 000.00.19.H26-220407-0053 220001483/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT HƯNG

Còn hiệu lực

36268 000.00.19.H26-220407-0038 220001482/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN HƯNG

Còn hiệu lực

36269 000.00.19.H26-220407-0011 220001481/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT

Còn hiệu lực

36270 000.00.19.H26-220407-0067 220001480/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Còn hiệu lực