STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36276 000.00.19.H26-220407-0048 220001465/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHÚC AN

Còn hiệu lực

36277 000.00.19.H26-220407-0046 220001464/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TÂN TÂY ĐÔ

Còn hiệu lực

36278 000.00.19.H26-220407-0042 220001463/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA

Còn hiệu lực

36279 000.00.18.H56-220413-0010 220000079/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH.KGPHARMA.COM.VN

Còn hiệu lực

36280 000.00.17.H39-220413-0005 220000036/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC TÂY VÂN ĐỨC

Còn hiệu lực