STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36281 000.00.19.H26-220411-0014 220001242/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn y tế 96 độ

Còn hiệu lực

36282 000.00.19.H26-220411-0013 220001241/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn y tế 90 độ

Còn hiệu lực

36283 000.00.19.H26-220412-0044 220001502/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO AN I

Còn hiệu lực

36284 000.00.19.H26-220408-0068 220001250/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy chăm sóc da

Còn hiệu lực

36285 000.00.19.H26-220329-0028 220001249/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy đa kim bơm dưỡng chất

Còn hiệu lực