STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36286 000.00.19.H26-220412-0033 220001508/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN THÀNH

Còn hiệu lực

36287 000.00.19.H26-220412-0032 220001507/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH HẠNH

Còn hiệu lực

36288 000.00.19.H26-220412-0049 220001249/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Ghế khám đại trực tràng

Còn hiệu lực

36289 000.00.19.H26-220412-0039 220001506/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36290 000.00.19.H26-220210-0009 220001248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bàn mổ

Còn hiệu lực