STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36291 000.00.19.H29-220402-0006 220000702/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

36292 000.00.19.H29-220404-0004 220001150/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Bộ thắt tĩnh mạch thực quản VGRIPP NOVA

Còn hiệu lực

36293 000.00.19.H26-220407-0025 220001257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CDI PHARMA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

36294 000.00.19.H26-220413-0031 220001256/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM KHĂN HẠ SỐT GIẢM NHIỆT

Còn hiệu lực

36295 000.00.19.H26-220413-0030 220001255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM GẠC RĂNG MIỆNG RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực