STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36296 000.00.19.H26-220413-0041 220001254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

36297 000.00.19.H26-220413-0028 220001520/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36298 000.00.04.G18-220414-0014 220002002/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

36299 000.00.04.G18-220413-0015 220002001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

36300 000.00.04.G18-220414-0009 220002000/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị sóng ngắn

Còn hiệu lực